Det har förekommit stölder av motorer nere på uppställningsplatsen för båtar, 2 stycken motorer där kablarna har klippts bort.
Bostadsrättsföreningen och  Kullasunds båtklubb vill att alla som har båtar ligger nere vid bryggorna märkas upp ordentligt, Kullasunds båtklubb har för avsikt att anmäla de övergivna och trasiga båtarna till polisen såsom hittegods för att på så sätt få en trevligare gräsyta.

Stöld av båtmotorer