Vnr Lägenhet Adress

1  B11  Kullasundsvägen 39BV

2 A14   Kullasundsvägen 1BV

3 E15   Kullasundsvägen 21

4 DA2  Kullasundsvägen 25

5 B12   Kullasundsvägen 39BV

6 A21   Kullasundsvägen 11 TR

7 D26   Kullasundsvägen 6

8 DA3   Kullasundsvägen 27

9 B21    Kullasundsvägen 391 TR

10 A22  Kullasundsvägen 11 TR

11 E16  Kullasundsvägen 19

12 DA4  Kullasundsvägen 29

13 B22  Kullasundsvägen 391 TR

14 A23  Kullasundsvägen 11 TR

15 D27  Kullasundsvägen 8

16 DA5  Kullasundsvägen 31

17 B23  Kullasundsvägen 391 TR

18 A24  Kullasundsvägen 11 TR

19 E17  Kullasundsvägen 17

20 DA6  Kullasundsvägen 33

21 B24  Kullasundsvägen 391 TR

22 A31  Kullasundsvägen 12 TR

23 D28  Kullasundsvägen 10

24 DA7  Kullasundsvägen 35

25 B25  Kullasundsvägen 391 TR

26 A32  Kullasundsvägen 12 TR

27 E18  Kullasundsvägen 15

28 DA8  Kullasundsvägen 37

29 B31  Kullasundsvägen 392 TR

30 A33  Kullasundsvägen 12 TR

31 D29  Kullasundsvägen 12

32 DA9  Kullasundsvägen 26

33 B32  Kullasundsvägen 392 TR

34 A34  Kullasundsvägen 12 TR

35 E19  Kullasundsvägen 13

36 DA10 Kullasundsvägen 24

37 B33   Kullasundsvägen 392 TR

38 A41   Kullasundsvägen 13 TR

39 D30   Kullasundsvägen 14

40 DA11 Kullasundsvägen 22

41 B34   Kullasundsvägen 392 TR

42 A42   Kullasundsvägen 13 TR

43 E20   Kullasundsvägen 11

44 DA12 Kullasundsvägen 20

45 B35  Kullasundsvägen 392 TR

46 A43  Kullasundsvägen 13 TR

47 E21  Kullasundsvägen 9

48 DA13 Kullasundsvägen 16

49 B41  Kullasundsvägen 393 TR

50 A44  Kullasundsvägen 13 TR

51 E22  Kullasundsvägen 7

52 DA14 Kullasundsvägen 18

2019 – städveckor i soprummen