Detta beräknas äga rum under 4 veckor med början v 8/2019.
Schemat ser ut som följer:

V 8 = plats 1 – 13
V 9 = plats 14-27
V 10= plats 50-61
V 11= plats 22-49

Vänligen se till att din bil samt eventuella ägodelar är borta under denna vecka. Plast kommer att sättas upp på väggarna för att förhindra dammspridning.

/ Styrelsen

2019-01-31

Renovering av pelare i garaget