Klottrets fiende, med uppgift att rengöra fastigheter kommer rengöra balkongfronter på flerfamiljshusen under snart framtid. De kommer själva kontakta er gällande tider och vad som behöver förberedas.

Rengöring av balkongfronter