Måla blomlådor

Det finns även svart färg för de parhusägare som känner sig sugna på att fräscha upp sin blomlåda utanför huset, färgen finns i förrådet inne i stora cykelrummet i garaget.

Städning av soprummen

Som ni säkert uppmärksammat så finns det inget städschema för soprummen i år. På grund av att städningen inte har fungerat så har styrelsen beslutat att lägga ut soprumsstädningen på entreprenör. Det städas en gång per vecka av Löfbergs städ. Men det innebär att vi fortfarande måste hjälpas åt att hålla ordning, tappar man något på golvet så tar man upp det.

Det kommer en del synpunkter på hur det sorteras. Har man handlat saker som kommer i stora kartonger så måste man själv ombesörja att dessa kommer till tippen. Våra kärl är till för mindre förpackningar. Det är också viktigt att alla förpackningar plattas till för att inte fylla kärlen direkt.

Matavfallspåsar finns på hyllorna inne i förrådet i stora cykelrummet i garaget. Bara att hämta när de saknas hemma.

Bygga om hemma?

Glöm inte att ni måste lämna in en ändringsblankett om ni har för avsikt att göra väsentliga ändringar hemma alt. utanför tex, bygga nytt badrum eller lägga trall utomhus. Blanketten finns på hemsidan. 

Felanmälan

Vill du göra en felanmälan ska du i första hand göra en anmälan till styrelsen, maila info@kullasund.com  Det är bara vid akuta ärenden felanmälan ska göras till SVEFAB. Tänk till om det är något som går att lösa själv eller ta hjälp av någon innan ni kontaktar SVEFAB.

Grillplats.

Vi har beställt en grillplats och fyra soffor som kommer att stå nere på ängen. Leveransen kommer under maj månad. Glöm inte följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Förhoppningsvis kommer vi att kunna träffas i större sällskap utomhus. Nu ser vi fram emot en sommar med riktigt sköna grillkvällar!

Hundar

På förekommen anledning så vill vi påpeka att det inte är okej att rasta hundar inom bostadsområdet.

Obligatorisk ventilations kontroll – OVK

Den är utförd och i flerfamiljshusen är den är godkänd. Parhusens OVK är inte godkänd, vi har beställt en rensning av ventilationen samt injustering. Mer information kommer.

Nyhetsbrev