Image 01

Städdag 7 oktober

september 1, 2018 av Styrelsen Kullasund

Söndagen 7 Oktober har vi gemensam städdag. Vi ses klockan 10 utanför garageporten vid 39:an. Ett utmärkt tillfälle att förbättra vår gemensamma utemiljö och lära känna dina grannar. Vi avslutar med korvgrillning och kaffe.

Vi söker även någon passionerad för vår utemiljö och kan hålla i städdagarna. Städdag har två gånger om året, vår och höst. Vad det innebär kan diskuteras. Är du intresserad så prata med styrelsen eller maila infokullasund@telia.com

Extra stämma 14 maj

maj 1, 2018 av Lasse

Extra stämma 14 maj 19.00 utanför B-huset vid dåligt väder ses vi vid norra garageinfarten.

 

Garagestädning 15 maj

maj 1, 2018 av Lasse

15 maj städning av garaget, bilen måste vara ute senast 07.30 då städning sker mellan 8-16.

Töm din plats och sopa den innan.

Föreningsstämma 19 april

april 6, 2018 av Lasse

Föreningens ordinarie föreningsstämma 2018

Torsdagen den 19 april 2018, klockan 19.00.

Plats: Roddhuset, Eriksö.

Städveckor i soprummen

oktober 2, 2017 av Lasse

Vecka nr Lägenhet Adress

1740 B11 Kullasundsvägen 39

1741 A14 Kullasundsvägen 1

1742 E15 Kullasundsvägen 21

1743 DA2 Kullasundsvägen 25

1744 B12 Kullasundsvägen 39

1745 A21 Kullasundsvägen 1

1746 D26 Kullasundsvägen 6

1747 DA3 Kullasundsvägen 27

1748 B21 Kullasundsvägen 39

1749 A22 Kullasundsvägen 1

1750 E16 Kullasundsvägen 19

1751 DA4 Kullasundsvägen 29

1752 B22 Kullasundsvägen 39

1801 A23 Kullasundsvägen 1

1802 D27 Kullasundsvägen 8

1803 DA5 Kullasundsvägen 31

1804 B23 Kullasundsvägen 39

1805 A24 Kullasundsvägen 1

1806 E17 Kullasundsvägen 17

1807 DA6 Kullasundsvägen 33

1808 B24 Kullasundsvägen 39

1809 A31 Kullasundsvägen 1

1810 D28 Kullasundsvägen 10

1811 DA7 Kullasundsvägen 35

1812 B25 Kullasundsvägen 39

1813 A32 Kullasundsvägen 1

1814 E18 Kullasundsvägen 15

1815 DA8 Kullasundsvägen 37

1816 B31 Kullasundsvägen 39

1817 A33 Kullasundsvägen 1

1818 D29 Kullasundsvägen 12

1819 DA9 Kullasundsvägen 26

1820 B32 Kullasundsvägen 39

1821 A34 Kullasundsvägen 1

1822 E19 Kullasundsvägen 13

1823 DA10 Kullasundsvägen 24

1824 B33 Kullasundsvägen 39

1825 A41 Kullasundsvägen 1

1826 D30 Kullasundsvägen 14

1827 DA11 Kullasundsvägen 22

1828 B34 Kullasundsvägen 39

1829 A42 Kullasundsvägen 1

1830 E20 Kullasundsvägen 11

1831 DA12 Kullasundsvägen 20

1832 B35 Kullasundsvägen 39

1833 A43 Kullasundsvägen 1

1834 E21 Kullasundsvägen 9

1835 DA13 Kullasundsvägen 16

1836 B41 Kullasundsvägen 39

1837 A44 Kullasundsvägen 1

1838 E22 Kullasundsvägen 7

1839 DA14 Kullasundsvägen 18

1840 B42 Kullasundsvägen 39

1841 A51 Kullasundsvägen 1

1842 E23 Kullasundsvägen 5

1843 B43 Kullasundsvägen 39

1844 A52 Kullasundsvägen 1

1845 E24 Kullasundsvägen 3

1846 B44 Kullasundsvägen 39

1847 A53 Kullasundsvägen 1

1848 B45 Kullasundsvägen 39

1849 A54 Kullasundsvägen 1

1850 A13 Kullasundsvägen 1

1851 D25 Kullasundsvägen 4

1852 DA1 Kullasundsvägen 23

Nya parkeringsplatser

september 27, 2017 av Lasse

Torsdag 28 september kommer TIA att börja jobba med vår parkering för att skapa flera parkeringsplatser. Detta arbete kan kanske skapa en del problem under arbetet men kommer att skapa en bättre parkering och en säkrare lekplats.

Bostadsrättstilläggsförsäkring

augusti 23, 2017 av Lasse

Information rörande vår gemensamma bostadsrättstilläggsförsäkring

Gemensamt bostadsrättstillägg 2015

Balkongrenoveringar under hösten

juni 26, 2017 av Lasse

Från och med 31 juli och under hela hösten kommer renovering av balkonger att ske, entreprenören heter Eriksson Bygg i Vaxholm. Vi kommer renovera balkonger och fallskydd mellan husen där det är risk för att någon ramlar ner. Det finns några balkonger som har ett stort renoveringsbehov där de boende av dessa är ombedda att kontakta entreprenören för en mer exakt tid.

Stöld av båtmotorer

maj 26, 2017 av Lasse

Det har förekommit stölder av motorer nere på uppställningsplatsen för båtar, 2 stycken motorer där kablarna har klippts bort.
Bostadsrättsföreningen och  Kullasunds båtklubb vill att alla som har båtar ligger nere vid bryggorna märkas upp ordentligt, Kullasunds båtklubb har för avsikt att anmäla de övergivna och trasiga båtarna till polisen såsom hittegods för att på så sätt få en trevligare gräsyta.

Vattnet dyrare 2017

september 22, 2016 av Lasse

Den 1 januari 2017 höjde Roslagsvatten priset på vatten med 10 %.

Därför kommer vi från och med den 1 februari 2017 att höja kostnaden för varmvatten från 86,25 kr/m3 till 100 kr/m3. Att ökningen blir högre än 10 % är för att även täcka in den ökade kostnaden för kallvatten.

Eftersom varmvattnet faktureras i efterskott kommer detta debiteras från och med hyresavin för juni månad.

 

Arbetsgrupperna kommer tillbaka

september 7, 2015 av Lasse

Nu är det dags att få igång arbetsgrupperna igen. Styrelsen vill uppmuntra och öka engagemanget för föreningen. Alla kan inte sitta i styrelsen samtidigt men kan ändå bidra till att vår bostadsrättsförening blomstrar.

Fastighetsgrupp, trivselgrupp, utemiljögrupp… Kom gärna med förslag på fler grupper.

Anmäl ditt intresse att vara med direkt till oss i styrelsen eller via mail till infokullasund@telia.com