Torsdag 28 september kommer TIA att börja jobba med vår parkering för att skapa flera parkeringsplatser. Detta arbete kan kanske skapa en del problem under arbetet men kommer att skapa en bättre parkering och en säkrare lekplats.

Nya parkeringsplatser