För boende i förening som förvaltas av BoVera och Fastumgruppen finns nu en webbaserad tjänst.
Använd www.90220.se för ditt ärende:
• Avifrågor
• Autogiroansökan
• Lägenhetsförteckning – begär utdrag
• Felanmälan – gäller om din förening har tjänsten via AdEx och Fastumgruppen
• Mäklarbild – beställning med förmedlingsuppdrag
På 90220.se används elektronisk underskrift via Assently.

Telefon: 90 220 (obs ej 08 före)
Ringer du från uttalandet +46 8 502 573 40

Ny webbaserad tjänst för boende – 90220.se