Kommer att tas bort! Detta beror på grund av att vi har haft en del ormar som setts på olika håll i området. Efter samråd och besök av huggormssaneraren så kom vi fram till att komposten ska tas bort då snok lägger ägg i högen. Så from nu så får man ta sitt trädgårdsavfall till återvinningscentralen.

Komposten