Den 1 januari 2017 höjde Roslagsvatten priset på vatten med 10 %.

Därför kommer vi från och med den 1 februari 2017 att höja kostnaden för varmvatten från 86,25 kr/m3 till 100 kr/m3. Att ökningen blir högre än 10 % är för att även täcka in den ökade kostnaden för kallvatten.

Eftersom varmvattnet faktureras i efterskott kommer detta debiteras från och med hyresavin för juni månad.

 

Vattnet dyrare 2017